Käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja, kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy jotakin näistä ehdoista, sinua kielletään käyttämään tai tulemaan tälle sivustolle. Tämän verkkosivuston materiaalit ovat soveltuvan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain suojaamia.

2. Lisenssin käyttö

Lupa myönnetään tilapäisesti ladata yksi kopio materiaalista (tieto tai ohjelmisto) Finn Domen verkkosivuilta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tilapäiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:

  • muokata tai kopioida materiaaleja; 
  • käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihin tahansa julkiseen näyttöön (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen); 
  • yrittää purkaa tai kääntää takaisin mitään Finn Domen verkkosivuilla olevia ohjelmistoja; 
  • poistaa materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muita omistusoikeudellisia merkintöjä; tai 
  • siirtää materiaalia toiselle henkilölle tai ”peilata” materiaalia toiselle palvelimelle.

Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista, ja Finn Dome voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän lisenssin, sinun on tuhottava kaikki hallussasi oleva ladattu materiaali joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

Finn Domen verkkosivuilla olevat materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan”. Finn Dome ei myönnä takuita, ei suoria tai oletettuja, ja täten irtisanoutuu ja mitätöi kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun oikeuksien loukkaamiseen. Lisäksi Finn Dome ei takaa tai esitä minkäänlaisia väitteitä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta verkkosivuillaan tai muutoin sellaisiin materiaaleihin liittyvissä tai tälle sivustolle linkitetyillä sivustoilla.

4. Rajoitukset

Finn Dome tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat Finn Domen Internetissä olevien materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sivusto, vaikka Finn Domelle tai Finn Domen valtuuttamalle edustajalle olisi ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun rajoituksia, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Tarkistukset ja virheet

Finn Domen verkkosivuilla esiintyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. Finn Dome ei takaa, että mikään sen verkkosivuilla olevista materiaaleista on tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista. Finn Dome voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Finn Dome ei kuitenkaan sitoudu materiaalien päivittämiseen.

6. Linkit

Finn Dome ei ole tarkistanut kaikkia sen Internet-sivuille linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä. Minkään linkin lisääminen ei tarkoita, että Finn Dome hyväksyy sivuston. Tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston käyttöehtojen muutokset

Finn Dome voi muuttaa näitä verkkosivujensa käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevaa versiota.

8. Sovellettava laki

Kaikkiin Finn Domen verkkosivuihin liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Suomen valtion lainsäädäntöä ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. 

Web-sivuston käyttöön sovellettavat yleiset ehdot. 


FinnDome logo